[ Download all those pictures on a zip-archive ]  درباره بهبهان. - برنامه غذایی

درباره بهبهان.

 این قلعه بزرگ و مرتفع درزمان عیلامیان در شمال شهر ارجان ساخته شد

جماعت بسیار از اهل علم به شهرارّجان منسوبند 

آثار قلعه های حسن صبا در شمال شهر ارجان قرار دارد

حلقه طلائی معروف به حلقه قدرت دارای شکلی یو شکل است

شهر ارجان یکی از شهرهای یونان است

شهر ارجان همآنست که اکنون ارغان خوانند

بزودی شبکه رادیوی شهر بهبهان زیر نظر مرکز پژوهش و تحقیقات بهبهان افتتاح می شود

شهر ارجان در کنار اولین تمدنهای بشری بابلی و آشوری قرار دارد .

شهرارجان ولایتی است که بس مهم که پر از نخل و انجیر و زیتون است

شهر بهبهان زمان عیلامیان باراخشه نامیده می شده است

عامل اصلی عقب ماندگی شهر بهبهان نبود یک مرکز اصلاع رسانی قدرتمند است.

شهر بهبهان شهری زیبا و تاریخی در جنوب کشور ایران است

گل نرگس به برکت وجود مقدس امام رضا (ع) پا برجا ماند

کاخ عظیم شهرارجان را معماران رومی و یونانی طراحی کرده اند

محل قرار گیری شهر ارجان در بین این دو معبد فرارتر باور است

کشاورزی شهرستان بهبهان چشم گیر و متناسب با استعدادهای طبیعت آن نیست

را مرکز پژوهش و تحقیقات بهبهان رادیو استان ارجان را راه اندازی کرده است.

شهر بهبهان تا قبل از انقلاب شهری کاملا سنتی و کشاورزی است

آیا کار نشریات و تبلیغات در بهبهان درست و کافی و موثر است.

شهر بهبهان در سیصدو و پنجاه گزو در هزارگزى جنوب خاورى اهواز واقع شده است.

باغبات شهر ارجان ترکیبی از انجیر و زیتون و دهها نوع درختان گرمسیری و سردسیری بوده است

شهر بهبهان بیشترین بارندگی را دی ماه و بهمن دارد

فرهنگ سازی چیست و به چه معنی است.