[ Download all those pictures on a zip-archive ]  حتما به ذائقه و علاقه غذایی بیمار توجه شود. - برنامه غذایی

حتما به ذائقه و علاقه غذایی بیمار توجه شود.

تذکرات :
تذکر : ( بسیار مهم ) به هیچ عنوان جلوی بیمار از ناتوانی و رنج و درد و احساسات صحبت نکنید و همیشه  به او بقبولانید که می تواند و جملاتی از توان و امید و قوی بودن و توانستند و می تواند  بکار ببرید که بسیار در کارکرد و بالا رفتن سیستم ایمنی بدن و بهبودی بسیار بسیار  موثر است
تذکر :   به هر بهانه ای شخص بیمار را به  حرکت و قدم زدن و جابجایی تحریک کنید
تذکر :     صبحانه همیشه باید صبح زود آماده باشد و به محض بیدار شدن، صبحانه را بخورد تا اسید معده ترشح نکند و باعث درد نشود.
تذکر :    فقط باید از گوشت گوجه استفاده شود و حتما باید گوجه پخته باشد
تذکر :     پوست گوجه پخته را باید حتما کاملا جدا کنید و و دانه و آب گوجه  را حتما باید دور ریخت
تذکر :    تداخلی غذایی را مد نظر بگیرد دو غذایی که با هم نمی سازند را مصرف نشود.
تذکر :   قبل از تهیه ناهار چند نوع غذا را به بیمار پیشنهاد دهید هر کدام را تعیین کرد همان را درست کنید برای آماده شدن هضم و آرامش معده بسیار موثر است .
تذکر:  حتما از  پودر بلوط ( جفت ) در  وعده های غذایی زیاد استفاده شود .
تذکر :  خوردن نیم قاشق مرباخوری جفت بعد یا همراه غذا یا خوردن کپسول جفت ( پودر بلوط ) بسیار در درمان زخم معده موثر است .
تذکر:   فاصله غذایی را رعایت کنید و باید این فاصله حداقل دوساعت باشد یعنی غذایی که داده می شود غذایی بعدی بیش دو ساعت بعد داده شود
تذکر :   حتما روزی یک تا دو استکان آب کلم مصرف شود و اگر درد زیاد است می توان دو تا سه لیوان آب کلم مصرف شود و کم کم آن را کاهش داد. آب کلم را بیشتر صبح و یکی دو ساعت بعد از ناهار مصرف شود.
تذکر :  حتما به ذائقه و علاقه غذایی  بیمار توجه شود.
تذکر :   بوی غذا  را کم کنید و چون موجب ترشح اسید معده و درد می شود. بوی غذاها اصلا درون اتاق شخص نباشد چون موجب تحریک معده و ترشح اسید و درد می شود.
تذکر :   به هر بهانه ای شخص بیمار را به  حرکت و قدم زدن و جابجایی تحریک کنید تا هم حال و هوای بیمار عوض شود. و نگذارید بیمار زیاد یکجا بماند یا بخوابد حتی سعی کنید محل خواب و نشستن بیمار متفاوت باشد