[ Download all those pictures on a zip-archive ]  نیروگاه سد مارون - برنامه غذایی

نیروگاه سد مارون

مجموعه  ۱۰۰۰  عکس از مراحل ساخت نیروگاه سد مارون ، دیدن از این مجموعه بسیار زیبا و آموزشی را به تمامی دوستان بخصوص رشته های فنی و مهندسی و دانش آموزان و دانشجویان توصیه می نماییم

برای دیدن تصاویر با آدرس وب زیر مراجعه نمایید روی لینک ها کلیک نمایید

 
                             سری اول ۳۵۰  عکس                  http://kv5105h.blogfa.com/

                             سری اول  ۵۰۰  عکس                   http://v5105kh.blogfa.com/  

                            سری اول  ۳۵۰   عکس                   http://khv5105.blogfa.com/

                            سری اول  ۲۵۰   عکس                  http://v5k105h.blogfa.com/