[ Download all those pictures on a zip-archive ]  برنامه غذایی برای زخم معده - برنامه غذایی

برنامه غذایی برای زخم معده

برنامه غذایی برای زخم معده

صبحانه

تذکر  :  همراه با صبحانه نیم یا یک سوم قاشق مربا خوری جفت ( پودر بلوط ) مصرف شود یا یک کپسول جفت ( پودر بلوط ) یک ساعت بعد از صبحانه مصرف شود

شنبه

        تخم مرغ بخار پز  دو عدد  +  با نان  +  با چند تکه گوجه خام یا پخته پوست کنده

یکشنبه

         خرما  +  با پنیر کم چرب رژیمی +  با نان  +  چند شاخه سبزی تازه جعفری

تذکر : یک قاشق پودر گردو  را  روی خرما بریزید و مصرف شود

دوشنبه

                          جگر تازه + سبزی جعفری یا ریحان + با نان

          طرز تهیه : جگر را چرخ نموده بصورت سیخی کباب نموده یا در روغن زیتون کم نیم رو کنید

سه شنبه

               پنیر کم چرب رژیمی +  با گردو  +  ریحان یا جعفری + با نان

                     تذکر : یک قاشق پودر گردو  را  روی پنیر  بریزید و مصرف شود

چهارشنبه

 تخم مرغ نیم رو با روغن زیتون +  با  نان  + با چند تکه گوجه پخته پوست کنده و ریحان

پنج شنبه

                     رنگینک با روغن زیتون +  مغز گردو +  با نان

تذکر : پودر مغز گردو را روی  رنگینک بریزید و خوب مخلوط نمایید مصرف شود

جمعه

                                مربا هویج  +  گردو  +  با  نان 

تذکر : یک قاشق پودر گردو  را  در مربا  بریزید و مصرف شود

شنبه

         خامه بسیار کم چرب رژیمی + چند تکه خیار پوست کنده خام + و نان

یکشنبه

 

                          شیر بسیار کم چرب  رژیمی +  با عسل  + با  نان

                                  تذکر : به طرز تهیه آن در تذکرات توجه شود.

دوشنبه

                  خرما  +  با ماست شیرین کم چرب رژیمی  +   و کمی نان

                       تذکر : یک قاشق پودر گردو  را  روی خرما بریزید و مصرف شود

سه شنبه

             تخم مرغ نیم رو با روغن زیتون +  سیب زمینی بخار پز  + جعفری +  نان

چهارشنبه

                     جگر تازه + سبزی جعفری یا ریحان + با نان

طرز تهیه : جگر را چرخ نموده بصورت سیخی کباب نموده یا در روغن زیتون کم نیم رو کنید

              

پنج شنبه

    مربا ی رژیمی یا خامه بسیار کم چرب  رژیمی +  با نیم یا یک  خیار پوست کنده +  نان

                         تذکر : یک قاشق پودر گردو  را  روی مربا یا خامه  بریزید و مصرف شود

جمعه

           پنیر کم چرب رژیمی + چند تکه گوجه یا خیار پوست کنده خام + و نان

                             تذکر : یک قاشق پودر گردو  را  روی پنیر  بریزید و مصرف شود

                             کره بادام زمینی کم چرب +  با نان

      

          تخم مرغ آب پز با روغن زیتون +  سیب زمینی بخار پز  + جعفری +  نان

                        شیر کم چرب رژیمی +  با خرما  +  با نان

                        تذکر : هسته خرم را درآورده و خرما را با شیر پودر نمایید.